Glasgow City-18s v Glasgow Girls FC-18s {Postponed)

vs

Glasgow Girls FC-18s v Cumbernauld Colts-18s

vs

GLASGOW GIRLS FC-18s v CUMBERNAULD COLTS-18s

vs

Ayr United-18s v Glasgow Girls FC-18s

vs